Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Att samverka mellan organisationer, går det?

Samverkan mellan habiliteringsverksamhet och särskola.

Rapporten handlar om samverkan mellan habiliteringsverksamhet och särskola. En pedagogisk modell som bygger på dialogsamtal utvecklas. Arbetet visar vilka möjligheter till framgång som ligger i samverkan och gemensam diskussion kring elever med funktionshinder.

 
Upphovsman: 
Eva Melin
Utgivningsår: 
2000
100,00 kr