Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Dagläger för ungdomar med CP-hemiplegi

En rapporten som speglar ett två-veckors dagläger för ungdomar med hemiplegi.

Rapporten speglar ett två-veckors dagläger för ungdomar med hemiplegi där ungdomarna fick en behandling som syftade till att ge förbättrad handfunktion genom att enbart använda den hemiplegiska handen i träning och vardagsaktiviteter. Detta underlättades genom att en styv handske bars på den dominanta handen. Rapporten behandlar även hur ungdomarna upplevde behandlingen. Metoden för detta var deltagande observation, gruppsamtal och intervjuer.  
Upphovsman: 
Beatrice Bonnier, Lena Krumlinde Sundholm, Ann-Christin Eliasson och Kristina Taylor
Utgivningsår: 
2002
100,00 kr