Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Kort om god man/förvaltare

Bild på foldern

Kortfattad information om god man/förvaltare

Kortfattad information om vilken hjälp man kan få av en god man, om hur man ansöker och så vidare.

Upphovsman: 
Forum Funktionshinder
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr