Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Kort om LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Bild på foldern

Kortfattad information om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

En folder som kortfattat beskriver vilka som omfattas av LSS-lagen samt vilka insatser man kan ansöka om.

Upphovsman: 
Habiliterin & Hälsa
Utgivningsår: 
2017
0,00 kr