Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Kunskapsteamet för Neuromuskulära sjukdomar

En folder om kunskapsteamet för neuromuskulära sjukdomar

Inom Habilitering & Hälsa finns kunskapsteam för fem sällsynta diagnoser samt ryggmärgsbråck. Teamen tar fram informationsmaterial och fungerar som konsulter inom habiliteringen. Teamen anordnar även träffar för personer med diagnos och medverkar i utbildningar. Denna forder presenterar kunskapsteamet för neuromuskulära sjukdomar.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2017
0,00 kr