Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Kurser och grupper på Habiliteringens resurscenter

Bild på kursprogrammet

Informationsblad om kurser och grupper våren 2020.

Programmet innehåller kurser och grupper för dig som är förälder eller närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. Här finns även kurser för dig som har en funktionsnedsättning eller är yrkesverksam inom området.

All information i det här informationsbladet finns på habilitering.se/kalendarium. Där kan du även anmäla dig. 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr