Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Kursprogram Aspergercenter våren 2018

Bild på kursprogrammet

Kurser och föreläsningar för barn och ungdomar och deras anhöriga.

Kursprogrammet riktar sig i första hand till dig som är förälder och erbjuder en möjlighet att få ytterligare kunskap om diagnoser inom autismspektrum. Du får också tillfälle att träffa andra föräldrar.
Upphovsman: 
Aspergercenter
Utgivningsår: 
2018
0,00 kr