Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

FoU- och evidensrapporter

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Mår hon bra så mår jag bra

Åtta föräldrapar beskriver sina erfarenheter.

1996
Modifierad form av Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi) för barn i åldern 18 månader till fyra år

En forskningsrapport om Modifierad CI-terapi, vilket innebär att träna den svagare handens funktion hos personer med CP-hemiplegi.

Motorisk förmåga hos barn och ungdomar med Asperger syndrom och påverkan i vardagen

En kartläggning över motorisk förmåga hos barn och ungdomar med Asperger syndrom och påverkan i vardagen

2001
När kroppen vägrar lyda - dansterapi med CP-skadad kvinna

Kan kroppsbilden förändras efter tio dansterapisessioner? En kvalitativ fallstudie.

Ökad medverkan vid Ren Intermittent Kateterisering (RIK) för barn med ryggmärgsbråck

Avser barn med ryggmärgsbråck. En klientcentrerad, målinriktad interventionsstudie.

Om habiliteringskompetens i Omsorgsnämnden - Rapport från 1999

Belyser "dubbelkompetens” inom habiliteringsområdet.

1999
Ortopediska operationer för barn med spastisk diplegi

Hur spastisk diplegi yttrar sig och tänkbara operationsalternativ.

1996
Personlig assistans - Rapport från 1998

Problemområden och kunskapsbehov i arbetet med personer med förvärvade hjärnskador.

1998
Projekt grounding

En beskrivning av ett projektarbete kring rörelseträning med en grupp kvinnor med lindrig utvecklingsstörning.

1997
Rörelseintolerans hos barn med cerebral pares

Ett sjukgymnastiskt observationsunderlag.

1996

Pages