Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Metoder och insatser

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

ADHD i klassen

En film för lärare som har en eller flera elever med adhd i den vanliga grundskoleklassen.

2008
Att bära och lyfta barn & ungdomar med funktionshinder

En modell för föräldrautbildning

En väg till bättre hälsa

Om coachning till ett aktivare liv.

2012
Folder - Teamgemensamt omhändertagande av smärta

Mini-folder: Teamgemensamt omhändertagande av smärta för personal

iPhoneprojektet i Stockholm - Slutrapport

En rapport om iPhoneprojektet i Stockholms län

Klara mera med begåvningsstöd

Vänder sig till personal som arbetar med personer med måttlig och lindrig utvecklingsstörning. OBS! Ny uppdaterad version.

Liggande dans

En metodguide i att starta en grupp i liggande dans

MACS - instruktionsfilm

MACS är en klassifikation som beskriver hur barn med cerebral pares använder sina händer för att hantera föremål i dagliga aktiviteter.
Denna 30 - minutersfilm förklarar idén bakom Macs.

2010
Målfokuserad funktionell träning - MFT, informationsblad

Informationsblad om målfokuserad funktionell träning, MFT, som är en träningsform för barn som går på förskola och som kan
anses ha nytta av träning i grupp.

Pages