Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

ADHD center

En folder om verksamheten vid ADHD center.

Andningsteamet

Motorik- och träningscenter - Andningsteamet

Aspergercenter
2019
Autismcenter små barn

En folder om verksamheten vid Autismcenter små barn.

Dövblindteamet

En folder om Dövblindteamet i Region Stockholm

2019 september
Dövteamet

En folder om Dövteamet, för vuxna teckenspråkiga döva i Stockholms län

2019 juli
Dysfagiteamet

Motorik- och träningscenter - Dysfagiteamet

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är sedan 1 januari 2019 en del av Habiliteringens resurscenter.

2019
Fråga oss om samhället stöd/ Flyer

Denna flyer går bara att beställa ej för nedladdning.

2019
Habilitering & Hälsa

Kort broschyr om Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting.

Pages