Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

ADHD center

En folder om verksamheten vid ADHD center.

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Broschyr om Kris- och Samtalsteamet.

Aspergercenter

Folder om Aspergercenter vid Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting

Autismcenter små barn

En folder om verksamheten vid Autismcenter små barn.

2015
Autismforum

En folder om webbplatsen Autismforum.

2017
Dövblindteamet

En folder om Dövblindteamet i Stockholms län

Dövteamet

En folder om Dövteamet, för vuxna teckenspråkiga döva i Stockholms län

Familjer med barn 11-15 år med autismspektrumdiagnos

En folder till familjer med barn 11-15 år med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är sedan 1 januari 2019 en del av Habiliteringens resurscenter.

2019
Habilitering & Hälsa

Kort broschyr om Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting.

Pages