Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Samhällets stöd

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Att hitta rätt

Att hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, skolfrågor, insatser, vård osv.

Frågor inför vuxenlivet

Broschyr som tar upp frågor inför vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning i Stockholms län.

Kort om bidrag och stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Information om olika bidrag och annat stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Stockholms län.

Kort om God man/förvaltare

Kortfattad information om God man/förvaltare

Kort om LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kortfattad information om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kort om Socialtjänstlagen

En broschyr med kortfattad information om socialtjänstlagen för dig som har en funktionsnedsättning.

Kort om Socialtjänstlagen (10-pack)

En broschyr med kortfattad information om socialtjänstlagen för dig som har en funktionsnedsättning.

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kortfattad information om bidrag och stöd för vuxna personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Går endast att ladda ner.