Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Tidningen Habilitering NU

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Habilitering NU 2004 - 1

Tema: Autism

Habilitering NU 2004 - 2

Tema: Samverkan

Habilitering NU 2004 - 3

Tema: Dövblindhet

Habilitering NU 2004 - 4

Tema: Kunskap och lärande

Habilitering NU 2005 - 1

Tema: Cerebral Pares

Habilitering NU 2005 - 2

Tema: Etik och värdegrund

Habilitering NU 2005 - 3

Tema: Flerfunktionshinder

Habilitering NU 2005 - 4

Tema: Tidigt stöd

Habilitering NU 2006 - 1

Om bland annat postoperativ träning för barn med rörelsehinder och samverkan kring barn med ADHD.

Habilitering NU 2006 - 2

Tema: Dövhet

Pages