Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Bild på broschyren

Broschyr med information om SoL och LSS.

Broschyren ger information om två viktiga lagar som gäller när kommuner ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning: socialtjänstlagen (SoL)  och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr